Công ty có cổ đông là cá nhân người nước ngoài nắm giữ số lượng vốn góp nhỏ có c…

Công ty có cổ đông là cá nhân người nước ngoài nắm giữ số lượng vốn góp nhỏ có cần phải kiểm toán định kỳ ?

Theo mình được biết, Công ty có cổ đông là người nước ngoài thì phải thực hiện kiểm toán định kỳ. Song mới đây, bạn mình lên Chi cục thuế thì cán bộ chi cục họ bảo cổ đông nước ngoài nắm giữ số lượng vốn góp nhỏ thì không cần làm kiểm toán. Và nội dung này nằm trong Luật đầu tư.

Mình không biết cán bộ Chi cục thuế họ hướng dẫn như vậy có đúng không và căn cứ pháp lý là gì? Xin nhờ mọi người và anh Thức Nguyễn Văn chia sẻ giúp.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 25, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty có cổ đông là cá nhân người nước ngoài nắm giữ số lượng vốn góp nhỏ có c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *