Anh/ chị cho em hỏi với ạ, công ty làm về bên du lịch, hợp đồng đi khoảng 2-3 ng…

Anh/ chị cho em hỏi với ạ, công ty làm về bên du lịch, hợp đồng đi khoảng 2-3 ngày thôi vì vậy lấy hóa đơn đầu hơi khó nên có những chi phí em lấy được sau ngày xuất hóa đơn thì có được tính vào chi phí hợp lý ko ạ, nếu ko đươc tính vào chi phí hợp lý thì em có nên kê khai ko hay vẫn kê khai để lấy GTGT và tự loại TNDN. Em cảm ơn nhiều nhé <3

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *