Em đang cần mua 1 phần mềm có thể dùng cho nhiều công ty. Cả nhà có thể giới thi…

Em đang cần mua 1 phần mềm có thể dùng cho nhiều công ty. Cả nhà có thể giới thiệu cho em phần mềm nào dùng ổn mà tiết kiệm chi phí được ko??? Em dự định mua phần mềm Misa hợp nhất, dùng tk onl, đã bác nào dùng chưa cho em xin review với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 22, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *