Các bác cho em hỏi mình in hóa đơn đầu ra mà bị sai giá thì mình hủy hóa đơn hay…

Các bác cho em hỏi mình in hóa đơn đầu ra mà bị sai giá thì mình hủy hóa đơn hay xử lý sao nhỉ, cám ơn các anh chj nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bác cho em hỏi mình in hóa đơn đầu ra mà bị sai giá thì mình hủy hóa đơn hay…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *