Anh chị cho em hỏi: Hợp đồng lao động hiện nay, nếu để lương là 5,5 triệu, và BH…

Anh chị cho em hỏi: Hợp đồng lao động hiện nay, nếu để lương là 5,5 triệu, và BHXH, BHYT nhân viên tự đóng có hợp lý ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 22, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Anh chị cho em hỏi: Hợp đồng lao động hiện nay, nếu để lương là 5,5 triệu, và BH…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *