Các anh chị cho em hỏi CÔNG TY TNHH CÓ ĐƯỢC PHÉP TRÍCH LẬP CÁC QUỸ KHÔNG ( NẾU …

Các anh chị cho em hỏi CÔNG TY TNHH CÓ ĐƯỢC PHÉP TRÍCH LẬP CÁC QUỸ KHÔNG ( NẾU VIỆC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ CÓ TRONG QUY CHẾ CÔNG TY THÌ CÓ ĐƯỢC PHÉP KHÔNG, LÀM NHƯ THẾ CÓ HỢP LÝ VÀ HỢP PHÁP KHÔNG Ạ )

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 21, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *