các anh chị cho e hỏi e đổi mật khẩu truy cập vào nhantokhai.gdt.gov.vn đã thành…

các anh chị cho e hỏi e đổi mật khẩu truy cập vào nhantokhai.gdt.gov.vn đã thành công và đăng nhập cũng như các thao tác đều ổn v3.4.5, nhưng khi e truy cập vào nopthue.gdt.gov.vn v3.2.0 thì hệ thống toàn báo lỗi mật khẩu không đúng là sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “các anh chị cho e hỏi e đổi mật khẩu truy cập vào nhantokhai.gdt.gov.vn đã thành…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *