Thông báo: Hiện i Tờ Nát Hay Tao Không Khai đang bị ”Chập Cheng” nên khi ace Đ…

Thông báo:
Hiện i Tờ Nát Hay Tao Không Khai đang bị ”Chập Cheng” nên khi ace Đăng Nhập vào để gửi tờ khai nó sẽ báo lỗi ”Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null ”.
Nếu bạn bị Thông báo như vậy thì thực hiện các thao tác sau:
B1: Tắt máy đi chơi, xả hơi rồi. Nếu có bực tức thì cũng chửi nhau ngọt ngào đắm thắm tý. :v
B2: Lao động hăng say vận may sẽ tới. Do nó bị chập cheng nên sẽ có lúc ngẫu nhiên bạn Đăng nhập được và gửi được tờ khai nếu mỗi trường IE, JAVA, CKS đã ngon.
P/S:
Cách để nhận biết hệ thống iHTKK có ngon hay không rất đơn giản:
B1: Bạn vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn
B2: Ấn vào mục ”Trang Chủ” nếu nó ra màn hình có chữ ”Đăng Ký” ở góc bên phải màn hình thì ấn vào Đăng Nhập sẽ vào đượ, còn không thấy thì khỏi Đăng Nhập nữa cho mất công.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 20, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Thông báo: Hiện i Tờ Nát Hay Tao Không Khai đang bị ”Chập Cheng” nên khi ace Đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *