BIỂN BẢN ĐIỀU CHỈNH VÀ XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH Theo khoản 7 điều 3 Th…

BIỂN BẢN ĐIỀU CHỈNH VÀ XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH
Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 (sửa đổi, bổ sung TT119/2014/TT-BTC
“ Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua ghi đúng mã số thuế người mua”. Các trường hợp hóa đơn đã lập sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại điều 20 thông tư số 39/2014/TT-BTC của bộ tài chính.

Như vậy:
1. Sai tên công ty, địa chỉ nhưng MST đúng -> được lập biên bản điều chỉnh
2. Sai ngày tháng, tên hàng hóa, sai số tiền bằng số-bằng chữ, sai mã số thuế… Thì lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót.
( Biên bản điểu chỉnh hóa đơn được lập khi đã giao cho khách hàng và đã kê khai)
Năm 2016 do không thận trọng lúc nhận hóa đơn, công ty em bị sai 2 hóa đơn đầu vào lỗi ghi sai mã số thuế (đã kê khai)
Em đã tìm hiểu thông tư 119 và tt26 (trích trên). Thì trường hợp sai mã số thuế thì lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót là đúng không ạ?

Anh giúp em với ah. Hội thảo hôm qua đặt câu hỏi cuối giờ mà muộn quá em chưa hỏi được ạ.
Em cảm ơn anh.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *