Em kế toán mới vào cty mình ko biết gì lại đi ký hết vào liên 3 chỗ người mua hàng, liên 1 chưa ký. Giờ xử lý thế nào ạ? Thuế sắp vào cty mình để kiểm tra hóa đơn theo nghị định 51 gì đó ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet