Em có 1 TH, mong các AC giúp đỡ: Kê khai bổ sung quý 1, 2, 3, 4 năm 2015. Cuối n…

Em có 1 TH, mong các AC giúp đỡ:
Kê khai bổ sung quý 1, 2, 3, 4 năm 2015. Cuối năm 2015 còn được khấu trừ.
Kê khai bổ sung quý 1, 2 năm 2016. Cuối năm 2016 phải nộp thuế, đáng lẽ là phải nộp 11 triệu, do kê khai sai từ những kỳ trước lên số thuế phải nộp là 42 triệu. Hiện, doanh nghiệp vẫn chưa nộp số thuế này.
Vậy, sau khi e bổ sung lại những quý sai, thì em kê điều chỉnh kiểu gì để số thuế cuối năm 2016 là số 11 triệu?
Em cám ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *