Công ty mình ký hợp đồng mua bán với KH.Gia trị hàng 50tr, vat:5tr, phí vận chuy…

Công ty mình ký hợp đồng mua bán với KH.Gia trị hàng 50tr, vat:5tr, phí vận chuyển: 1tr. Vậy mình phải xuất hóa đơn như thế nào ạ. Công ty mình không có chức năng vận chuyển.
Nhờ các a/c tư vấn giúp ạ. cảm ơn nhìu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Công ty mình ký hợp đồng mua bán với KH.Gia trị hàng 50tr, vat:5tr, phí vận chuy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *