Các bậc tiền bối cho em hỏi về thuế thu nhập cá nhân và công đoàn phi…

Các bậc tiền bối cho em hỏi về thuế thu nhập cá nhân và công đoàn phí với ạ. Em mới ra trường và nhận làm kế toán lương, em thấy trong phiếu lương của công ty bạn em có trừ thuế thu nhập cá nhân và công đoàn phí. Nhưng theo luật thì mỗi người được giảm trừ bản thân 9tr. Vậy tại sao lượng của bạn em có 5tr vẫn bị trừ thuế tncn và công đoàn phí ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bậc tiền bối cho em hỏi về thuế thu nhập cá nhân và công đoàn phi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *