làm ủY nhiệm chi sai ngày..ngân hàng bắt làm lại..có cách nào mà k cần làm lại U…

làm ủY nhiệm chi sai ngày..ngân hàng bắt làm lại..có cách nào mà k cần làm lại UNC k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 17, 2017

account_box admin

9 thoughts on “làm ủY nhiệm chi sai ngày..ngân hàng bắt làm lại..có cách nào mà k cần làm lại U…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *