Em có một vướng mắc muốn xin lời khuyên. Các đơn vị cung cấp hàng cho bên em đề…

Em có một vướng mắc muốn xin lời khuyên.
Các đơn vị cung cấp hàng cho bên em đều xuất hoá đơn VAT 10%, các mặt hàng là đồ đạc làm từ tre , trúc, nứa, lá dừa…(nhà cung cấp sản xuất thủ công có, thương mại có). Em phải xử lý như thế nào. Em xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 16, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *