E chào các anh chị trong hội, e là thành viên mới. e có một câu hỏi này xin được các anh chị, em tư vấn giúp e ạ.
Công ty e là doanh nghiệp xây lắp sếp tự làm dự toán tự nghiệm thu luôn nên nhiều vật tư đầu vào thiếu phải hợp thức bằng cách hàng về trước hóa đơn về sau. nhưng có trường hợp về thuê giàn dáo bên công ty e không lấy được hóa đơn e xử lý bằng cách là đi thuê tài sản của cá nhân dưới 100tr/ năm được không ạ. vì thực chất giàn dáo này nhà e đi thuê của anh cai thầu ạ. mong các anh chị e đã từng làm qua chỉ hướng dẫn giúp e. e cám ơn nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet