Tình hình là công ty e có mua sđt tổng đài của FPT, nhưng FPT lại xuất hóa đơn k…

Tình hình là công ty e có mua sđt tổng đài của FPT, nhưng FPT lại xuất hóa đơn không ghi rõ ràng nội dung dịch vụ, chỉ ghi là “Khoản thu ngày 05/06/2017”. Hóa đơn như thế này liệu có chấp nhận được không? Và em phải hạch toán khoản này như nào ạ?
Em cảm ơn mọi người!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 13, 2017

account_box admin

One thought on “Tình hình là công ty e có mua sđt tổng đài của FPT, nhưng FPT lại xuất hóa đơn k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *