Em xin phép Ban quản trị Gruop. Cho em được hỏi các anh chị đã có kinh nghiệm là…

Em xin phép Ban quản trị Gruop. Cho em được hỏi các anh chị đã có kinh nghiệm làm kế toán cho Công ty hoạt động về lĩnh vực đồ uống, trà sữa.
– Cách lập định mức cho mỗi loại, vị trà sữa thành phẩm
– Cách lập định mức hao hụt
– Hóa đơn chứng từ đầu vào hợp lý của nguyên liệu chế biến hợp lý như thế nào
Mong được các anh chị trong Gruop giúp đỡ, hướng dẫn chỉ bảo!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *