Em mới đi làm hôm trước viết hóa đơn thì khách không lấy. Em gạch chéo…

Em mới đi làm hôm trước viết hóa đơn thì khách không lấy. Em gạch chéo rồi ghi hủy do không lấy hóa đơn ngay trên hóa đơn . Cô kế toán trưởng bảo làm vậy bên thuế sẽ phạt. Em không biết phạt bao nhiêu ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 13, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em mới đi làm hôm trước viết hóa đơn thì khách không lấy. Em gạch chéo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *