Các bác cho em hỏi công ty em mua hàng được chiết khấu và nhận hoá đơn như sau e…

Các bác cho em hỏi công ty em mua hàng được chiết khấu và nhận hoá đơn như sau em hạch toán như thế nào và căn cứ theo văn bản nào cho đúng

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 12, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Các bác cho em hỏi công ty em mua hàng được chiết khấu và nhận hoá đơn như sau e…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *