Các Anh, Chị cho em hỏi với ạ: Tháng 12/2016 Em làm khấu hao bổ sung tháng 2/201…

Các Anh, Chị cho em hỏi với ạ:
Tháng 12/2016 Em làm khấu hao bổ sung tháng 2/2016 và đã nộp nhưng do tính sai nên em làm lại khấu khao bổ sung tháng 02/2016 mà em lại quên không sửa thành lần 2.Trên hệ thống vẫn báo là tờ khai bổ sung lần 2. Tờ khai tháng 12/2016 ở chỉ tiêu 37 em lấy số đúng của tờ khai bổ sung lần 2. Vậy Thuế ghi nhận tờ khai bổ sung lần 1 nộp lần 1 hay bổ sung lần 1 mà nộp lần 2 ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *