Các ac cho e hỏi: nếu hợp đồng là bộ, nhưng xuất hóa đơn là cái, có 1 mặt hàng g…

Các ac cho e hỏi: nếu hợp đồng là bộ, nhưng xuất hóa đơn là cái, có 1 mặt hàng gia bán thấp hơn giá vốn nhưng mua bộ thì vẫn có lãi.liệu có vấn đề j khi thuế kiểm tra, và có bị truy thu thuế khi bán hàng dưới giá vốn. Và giờ e nên làm j. E cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *