Cả nhà tư vấn giúp em ạ em thuê 1 tầng của dân để làm kho chứa hàng, dưới 100 t…

Cả nhà tư vấn giúp em ạ

em thuê 1 tầng của dân để làm kho chứa hàng, dưới 100 triệu/năm thì có được tính chi phí như thuê nhà làm văn phòng không ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 11, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà tư vấn giúp em ạ em thuê 1 tầng của dân để làm kho chứa hàng, dưới 100 t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *