Các anh chị cho e hỏi, chẳng hạn công ty A (cty tư vấn) có 8 lao động tham gia b…

Các anh chị cho e hỏi, chẳng hạn công ty A (cty tư vấn) có 8 lao động tham gia bảo hiểm nhưng e muốn chuyển sang Cty B (cty chủ đầu tư) để họ trích khoản bảo hiểm này cho cty A. Và giữa cty A và cty B có ký hợp đồng về việc thuê nhân công,(cty A thuê nhân công của cty B) khi đó bảo hiểm thì có hợp lý ko ạ?
Nếu 8 lao động kia mà nhận lương trực tiếp của cty A nhưng bảo hiểm cty B trả thì ko được đúng ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 10, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho e hỏi, chẳng hạn công ty A (cty tư vấn) có 8 lao động tham gia b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *