Vay ngân hàng thì ngân hàng sẽ tự mở tài khoản cho công ty,vậy tài khoản vay này…

Vay ngân hàng thì ngân hàng sẽ tự mở tài khoản cho công ty,vậy tài khoản vay này có cần đăng ký lên sở kế hoạch không nhỉ cả nhà???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 9, 2017

account_box admin

One thought on “Vay ngân hàng thì ngân hàng sẽ tự mở tài khoản cho công ty,vậy tài khoản vay này…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *