Bên mình đã có GPKD nhưng địa chỉ thông tin bị sai (chữ “Bis” đúng lại ghi thành…

Bên mình đã có GPKD nhưng địa chỉ thông tin bị sai (chữ “Bis” đúng lại ghi thành “B”) và nay mới nộp hồ sơ cập nhập lại địa chỉ, dự là giữa tuần sau mới xong.
Thủ tục bên Thuế (vẫn theo địa chỉ cũ) đang ở bước xác minh địa điểm để sử dụng hóa đơn GTGT.

Vậy, mình muốn đặt in và thông báo phát hành hóa đơn trong giai đoạn này thì phải ghi trên hóa đơn địa chỉ nào, “B” hay “Bis”, nếu giả sử xong trước việc đổi giấy phép ở sở?
Trường hợp xong sau giấy phép sở thì theo mình “Bis” sẽ là lựa chọn đúng đắn.

Mong nhận cao kiến của các bạn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 9, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *