Dạ nhờ anh chị tư vấn giúp em! Em làm nhân viên tại spa (hộ kinh doanh chứ k ph…

Dạ nhờ anh chị tư vấn giúp em!

Em làm nhân viên tại spa (hộ kinh doanh chứ k phải công ty), em đã đóng bhxh từ tháng 1/1/2017 và dự kiếng 5/8/2017 em sinh thì sẽ nghĩ làm và cắt bảo hiểm luôn, vậy em phải làm những thủ tục gì để dc hưởng chế độ thai sản và nộp vào thời gian nào sau sinh? Bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trợ cấp cho em trong thời gian bao lâu kể từ khi nhận hồ sơ? Trong thời gian chờ bhxh giải quyết mà em chấm dứt hđlđ thì có dc không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 8, 2017

account_box admin

One thought on “Dạ nhờ anh chị tư vấn giúp em! Em làm nhân viên tại spa (hộ kinh doanh chứ k ph…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *