Các cao nhân cho e hỏi tý, em nộp thuế TNCN mà bị sai mã chương trên giấy nộp ti…

Các cao nhân cho e hỏi tý, em nộp thuế TNCN mà bị sai mã chương trên giấy nộp tiền thì giờ điều chỉnh phải làm thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 8, 2017

account_box admin

One thought on “Các cao nhân cho e hỏi tý, em nộp thuế TNCN mà bị sai mã chương trên giấy nộp ti…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *