Liên đoàn lao động quê em … (Y) (LĐLĐ thoả thuận với rất nhiều DN trên địa bà…

Liên đoàn lao động quê em … (Y)
(LĐLĐ thoả thuận với rất nhiều DN trên địa bàn để tạo phúc lợi cho Công đoàn viên … giảm giá khi mua sắm, giảm giá du lịch …)

Còn LĐLĐ quê bạn thì sao ?Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 7, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Liên đoàn lao động quê em … (Y) (LĐLĐ thoả thuận với rất nhiều DN trên địa bà…”

  • Hay đấy, nhưng nội dung văn bản hơi rườm rà thì phải? Hay ngoài hình thức trả góp và trả ngay NK còn có hình thức trả khác và hình thức này không được giảm 3%-5%?

  • Theo em đc biết giá nhập buôn của nk rẻ hơn, nhưng thời điểm này cty lam như nk cũng là tích cực rồi.
    P/s: đợt thịt lợn thừa mua xúc xích đức việt giảm hẳn 20%, xong giá lên lại đâu vào đấy, đúng mô thức vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *