Có anh chị nào còn thức không ạ? Em có bài tập thế này mong anh chị giúp em với….

Có anh chị nào còn thức không ạ? Em có bài tập thế này mong anh chị giúp em với. Một số TSCĐ dùng vào bán hàng đã khuấ hao hết nhưng vẫn tiếp tục tính khấu hao, số tiền khuấ hao trong năm là 20trđ. Em ghi bút toán điều chỉnh ngược lại có đúng ko ạ? mọi người giúp em với. Em cảm ơn anh chị nhiều…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 7, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Có anh chị nào còn thức không ạ? Em có bài tập thế này mong anh chị giúp em với….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *