Mọi người giúp e.e kê khai mà nó cứ báo như vậy. Nhưng cty e ko có đơn vị trực t…

Mọi người giúp e.e kê khai mà nó cứ báo như vậy. Nhưng cty e ko có đơn vị trực thuộc, e hoàn thành kê khai nhưng không đc.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 6, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người giúp e.e kê khai mà nó cứ báo như vậy. Nhưng cty e ko có đơn vị trực t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *