Anh/chị cho em hỏi vấn đề này với ạ. Mức lương cơ bản đóng bảo hiểm năm 2017 là …

Anh/chị cho em hỏi vấn đề này với ạ. Mức lương cơ bản đóng bảo hiểm năm 2017 là bao nhiêu ạ?
E làm mức lương CB: 3tr8, toàn bị trả lại do sai.
Mong anh/chị chỉ bảo em. Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 5, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Anh/chị cho em hỏi vấn đề này với ạ. Mức lương cơ bản đóng bảo hiểm năm 2017 là …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *