Anh chị ơi, có ai chuyên về BHXH cho em hỏi chút được ko ah. Em có làm thut tục …

Anh chị ơi, có ai chuyên về BHXH cho em hỏi chút được ko ah. Em có làm thut tục cấp lại sổ BHXH cho 1 nhân viên. Em tra cứu kết quả trên phiếu hẹn thì ghi là: đã TKQ. Em lên phòng trả kết quả của BHXH quận thì lại lại bảo chưa có kết quả lên gặp cán bộ chuyên quản. Em gặp CB hỏi hồ sơ của em có sai ở đâu ko thì được trả lời là ko sai ở đâu cả, nếu có anh sẽ gọi điện, về chờ thêm. Em chờ cũng đã gần 2 tháng từ khi nộp hồ sơ. Em hỏi vậy thì em nên làm gì tiếp theo đây ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 5, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị ơi, có ai chuyên về BHXH cho em hỏi chút được ko ah. Em có làm thut tục …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *