Anh chị có kinh nghiệm cho e hỏi với ạ? Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ có là cp…

Anh chị có kinh nghiệm cho e hỏi với ạ?
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ có là cp hợp lý khi tính thuế TNDN k ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 5, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị có kinh nghiệm cho e hỏi với ạ? Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ có là cp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *