Có anh chị nào vấp lỗi thế này k ạ, bày em cách chữa với: em tải bảng kê quyết t…

Có anh chị nào vấp lỗi thế này k ạ, bày em cách chữa với: em tải bảng kê quyết toán thuế vào phần mềm htkk nhưng khi ấn tải bảng ke thì htkk chỉ nháy 1 cái mà k thể link đc dữ liệu vào . Ai vấp lỗi này chỉ em với . Thanks !!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Có anh chị nào vấp lỗi thế này k ạ, bày em cách chữa với: em tải bảng kê quyết t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *