mọi người cho em hỏi với, tài sản mua qua bán đấu giá thì hạch toán vào 211 khấu…

mọi người cho em hỏi với, tài sản mua qua bán đấu giá thì hạch toán vào 211 khấu hao có tình vào CP hợp lý không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “mọi người cho em hỏi với, tài sản mua qua bán đấu giá thì hạch toán vào 211 khấu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *