Lần đầu em sử dụng PM Misa. Cho em hỏi hạch toán NV: Thuê văn phòng hết 180tr ch…

Lần đầu em sử dụng PM Misa. Cho em hỏi hạch toán NV: Thuê văn phòng hết 180tr chưa VAT từ 1/3 đến 31/5, hóa đơn ghi ngày 04/04/2017 thì hạch toán ntn trên PM misa ạ.
Em xin cảm ơn 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 30, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Lần đầu em sử dụng PM Misa. Cho em hỏi hạch toán NV: Thuê văn phòng hết 180tr ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *