Các a c cho em hỏi Công ty khác khai hộ hồ sơ hải quan cho bên e thì có được xuấ…

Các a c cho em hỏi
Công ty khác khai hộ hồ sơ hải quan cho bên e thì có được xuất hoá đơn cho e ko ah @@

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 29, 2017

account_box admin

One thought on “Các a c cho em hỏi Công ty khác khai hộ hồ sơ hải quan cho bên e thì có được xuấ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *