Xim chút kinh nghiệm. Đơn vị mầm non tư thục khi viết hoa đơn thu học phi…

Xim chút kinh nghiệm. Đơn vị mầm non tư thục khi viết hoa đơn thu học phí va tiền ăn hang tháng đều ghi vào hóa đơn. Nhưng tiền ăn la thu hộ nên khi hạch toán chỉ hạch toán tiền học phí được ko?. Tiền bối nào có kinh nghiệm về kế toán mầm non tư vui lòng chia sẻ thêm kinh nghiệm voqí. Trân trọng cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *