Các anh các chị có kinh nghiệm về thuế TNCN cho e hỏi chút ạ. Cty chốt công cho …

Các anh các chị có kinh nghiệm về thuế TNCN cho e hỏi chút ạ. Cty chốt công cho người lao động hàng tháng là: tháng 1 từ ngày mùng 1/1 đến 19/1. tháng 2 từ 19/2 đên 19/3…. tháng 12 thì là 19/11 đến 31/12 . và thường trả lương vào ngày 28 hàng tháng. vậy hàng tháng e kê khai và tính thuế thu nhập cá nhân trên hỗ trợ kê khai sẽ là theo bảng lương trên hay phải làm như thế nào ạ? e mong các anh chị cho ý kiến ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh các chị có kinh nghiệm về thuế TNCN cho e hỏi chút ạ. Cty chốt công cho …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *