Xin các a/c cho e hướng giải quyết vấn đề sau ah. Trong quý 1/2017 Công ty e có …

Xin các a/c cho e hướng giải quyết vấn đề sau ah.
Trong quý 1/2017 Công ty e có xuất 1 hóa đơn cho khách nhưng hóa đơn bị sai nên bên e đã xóa bỏ và đã xuất hóa đơn đúng thay thế cho khách.
NVKD bên e trong khi cầm hóa đơn bị sai của khách về đã làm mất ( liên 2)
Vậy bây h e phải xử lý như thế nào với hóa đơn sai bị mất này và làm những công văn gì gửi cq thuế?
Mong các a/c tư vấn cho e ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 26, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Xin các a/c cho e hướng giải quyết vấn đề sau ah. Trong quý 1/2017 Công ty e có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *