em có tình huống phát sinh thế này cả nhà vào giải đáp dùm em : – ngày 01/6/2016…

em có tình huống phát sinh thế này cả nhà vào giải đáp dùm em :
– ngày 01/6/2016 cty A xuất hóa đơn cho cty B: nội dung tiền thuê kho (tháng 6 đến tháng 12): 15tr x 7 tháng = 105tr.
– ngày 27/12/2016 cty B mới chuyển khoản trả tiền cho hóa đơn này.
tháng 6 kế toán hạch toán:
Nợ TK 131: 115.5tr
Có TK 5113: 105tr
Có TK 3331: 10.5tr
Như vậy đúng hay sai? Tại Sao?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 26, 2017

account_box admin

5 thoughts on “em có tình huống phát sinh thế này cả nhà vào giải đáp dùm em : – ngày 01/6/2016…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *