Các anh chị cho em hỏi chút : Cty em tính thuế TNCN Cho Nhân Viên A ( Thu Nhập t…

Các anh chị cho em hỏi chút : Cty em tính thuế TNCN Cho Nhân Viên A ( Thu Nhập tính thuế là : 93.219.000 cả năm ) 4 quý số Thuế TNCN cộng là : 7.049.626 đã nộp bằng : 7.049.626 nhg theo quyết toán năm lại là : 6.321.900 ( tại sao lại xảy ra chênh lệch như vậy ạ )

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 26, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi chút : Cty em tính thuế TNCN Cho Nhân Viên A ( Thu Nhập t…”

  • Mỗi quý tính và nộp nên quyết toán năm bị lệch. Lấy ví dụ tháng 1 thu nhập 10 triệu tháng 2 thu nhập 7 triệu. Cả 2 tháng 17 k phải nộp thuế nhưng tháng 1 đã tạm nộp rồi

  • Quyết toán năm dựa trên số tiền của cả năm về tổng thu nhập, tổng tiền giảm trừ, tổng bảo hiểm… trong năm mình sẽ có lương T13, có bonus, phụ cấp… tất cả đều liên quan đến thuế TNCN nên tính tổng cả năm sẽ có chênh lệch nhé bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *