Em nộp báo cáo tình hình lao động 6 tháng đầu năm mà phòng lao động ko nhận Bắt …

Em nộp báo cáo tình hình lao động 6 tháng đầu năm mà phòng lao động ko nhận
Bắt nộp kèm bảng lương 3 tháng gần nhất
Rồi nộp cũng ko chịu nhận yêu cầu coi lại mức lương, công ty mới thành lập, chưa đóng bhxh

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 24, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em nộp báo cáo tình hình lao động 6 tháng đầu năm mà phòng lao động ko nhận Bắt …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *