cả nhà cho em hỏi 2 vấn đề này với ạ. 1. em đọc thì thấy nói nếu tiền mặt tồn tạ…

cả nhà cho em hỏi 2 vấn đề này với ạ.
1. em đọc thì thấy nói nếu tiền mặt tồn tại quỹ nhiều mà đi vay ngân hàng thì chi phí lãi vay ko được tính vào cp được trừ. cuối năm phải cho vào B4. Nhưng tiền mặt tồn chỉ xét tại thời điểm vay vốn hay cả quá trình vay vậy ạ?
2. tại thời điểm vay vốn, tiền mặt, tiền ngân hàng em đều thiếu nên đi vay. Nhưng 8,9 tháng sau, tiền mặt em quá nhiều, chi phí lãi vay tại thời điểm 8,9 tháng sau đó có được tính là chi phí được trừ ko ạ? và do tồn tiền mặt quá nhiều, nếu cho vào tạm ứng, thủ tục lằng nhằng nên em ko làm theo cách đó. mà em lại hạch toán cho sếp vay ko lãi. tức là tại thời điểm sau 9 tháng. cty em vẫn còn nợ ngân hàng 600 triệu. Nhưng tiền mặt nhiều lại co sếp vay 1,9 tỷ. Như vậy có hợp lý ko ạ? cách giải quyết tồn tiền mặt trong trường hợp này thế nào cho hợp lý nhất a?
em cám ơn mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 23, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *