Sau vụ qt mình bị dính thuế nhà thầu. Ai cho m kn về vụ này với. Đọc chả hiểu j. Hic

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet