[GIÚP EM VỚI] Anh chị ơi cho em hỏi với: Em kê khai thuế môn bài lần đầu trực tu…

[GIÚP EM VỚI]
Anh chị ơi cho em hỏi với: Em kê khai thuế môn bài lần đầu trực tuyến, khi nhập vốn điều lệ (1ty8) thì bậc môn bài lại nhảy bậc 4, số tiền 1trieu. Em làm ở HTKK cũng bị vậy. Bây giờ em muốn lập tờ khai nộp qua mạng đúng thì làm như nào ah?
Ai biết chỉ em với, em cảm ơn nhiều ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 20, 2017

account_box admin

2 thoughts on “[GIÚP EM VỚI] Anh chị ơi cho em hỏi với: Em kê khai thuế môn bài lần đầu trực tu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *