Thắc mắc về Hóa đơn điện tử Em chào cả nhà, cả nhà tư vấn giúp em với ạ Em viết…

Thắc mắc về Hóa đơn điện tử
Em chào cả nhà, cả nhà tư vấn giúp em với ạ

Em viết hóa đơn điện tử và đã gửi cho khách, sau đó phát hiện thông tin bị sai, khách không đồng ý điều chỉnh,
trên hóa đơn em xuất điều chỉnh cho khách đã có dòng “Hóa đơn điều chỉnh thông tin cho hóa đơn số xxxxxxx , Ký hiệu hóa đơn xxxxx , ngày xx/xx/xx
và trên phần mềm tra cứu hóa đơn, thì số hóa đơn cũ đã bị đưa về trạng thái hóa đơn đã bị điều chỉnh

Như thế em có cần làm biên bản thu hồi hóa đơn điện tử đã sai không ạ

Em xin chân thành cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *