Các anh chị cho em hỏi mình quyết toán thuế nhà thầu thì lấy tỷ giá nào ah? Tỷ g…

Các anh chị cho em hỏi mình quyết toán thuế nhà thầu thì lấy tỷ giá nào ah? Tỷ giá khi mình kê khai hay tỷ ngày mình quyết toán ahj. Mong anh chị giúp đỡ, em đang trong tình trạng gấp. Em cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *