Anh chị biết ngân hàng nào làm thủ tục & hồ sơ thanh toán quốc tế nhanh và đơn g…

Anh chị biết ngân hàng nào làm thủ tục & hồ sơ thanh toán quốc tế nhanh và đơn giản ko ạ? Cy em dùng bên Ngân hàng ACB mà hồ sơ nó bắt làm phức tạp quá, các từ ngữ chuyên ngành nhập khẩu của các công ty dịch vụ xuất nhập khẩu mà nó bắt sửa theo đúng ý bên nó, làm bên em phải xin khách hàng ký tới ký lui. Em không nhớ đây là lần thứ mấy bị khách hàng than phiền về vấn đề làm việc của Ngân Hàng ACB rồi. Chắc mở tài khoản ngân hàng khác thôi 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị biết ngân hàng nào làm thủ tục & hồ sơ thanh toán quốc tế nhanh và đơn g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *